ИНОК

Смисао стваралаштва

 етика стваралаштва

ИНОК

ОСНОВНЕ ПОСТАВКЕ О ПОВЕЗИВАЊУ И САРАДЊИ НАШИХ ЉУДИ У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ НА ПОЉУ СТВАРАЛАШТВА.

НАРОДНИ ОБИЧАЈИ

Предрасуде и навике, увек су биле од пресудног значаја за живот људи па тако и стваралаца, као кључних изазивача свих могуђих промена.

Више

РАДИОНИЦА

Радионице. Активности и повезивање. Идеје и савети. Сарадње унутар форума.

Више

ГАЛЕРИЈА

Узајамни утицај вере, науке, културе и стваралаштва. Њихова одлучујућа улога у животима људи.. Предавања, изложбе, промоције ...

Више

МОТИВАЦИЈА

РАЗЛОГ

Проблеми власника патената да реализују своје иновације, и потребе предузетника за властитим оригиналним производом.

ЦИЉ

Повезивање власника патената и предузетника, утврђивање права и обавеза. Имовинска заштита и реализација.

У ПРИПРЕМНОЈ ФАЗИ

РАШКИ КЉУЧ

виличасти подесиви /  насадни / адаптер
материјали: хром – ванадијум / алатни челик

МЕРНЕ КОМБИНИРКЕ

Са секачем
мерна вредност: 1000м
материјали: пластика / метал

СВЕТОГОРСКИ ПОДСЕТНИЦИ

штампани / самолепљиви / са закачком
материјали: кожа / тканина / најлон / копче

ПРСЛУЦИ ``ДРАГАНАЦ``

сито штампа / вежени
материјали: кожа / тканина /  копче

ЕКО ТОРБЕ ``ДЕВИЧ``

сито штампа / вежене
материјали: тканина

Више