СУДБИНА НАШЕГ ЈЕЗИКА КАО ОРУЂА КУЛТУРЕ

(Павле Савић, СКЗ 1971.) Године 1770. најзад је дозвољено штампање српских књига, а под Јосифом II ишчезла је с ви­дика непосредна опасност од унијаћења.Више није било препреке за школовање младих српских интелек­туалаца на универзитетима у немачким земљама. За стање духова карактеристичан је реферат који је 1782. године угледни и од аустријских власти цењени Тео­дор Јанковић …