НИ ВАРВАРСТВО ОТОМАНСКО НИ СВОЈА СОПСТВЕНА БЕДА НИСУ МОГЛИ ДА УТИЧУ НА ЊИХОВУ ВЕРУ

Рене Гаспар Ернест Тајандје француски научних и академик(1817/1879) «3а време пет стотина година ропства, црква је била та која је спречила да се угаси национални живот (Срба). Ни варварство отоманско, ни своја сопствена беда нису могли да утичу на њихову веру (да је мењају). На дну њихових незнања и празноверја, живела је увек једна света …

КОПИТАР …треба у њему (у српском народу) развити самопоуздање и веру у себе сама….

Изводи из дела: О књижевности и језику (I) Љубомира Стојановића Из овог прегледа Вукова развијања и рада јасно се види да је Копитар створио Вука књижевником, и да није њега било, по свој вероватности Вук уопште не би ни био књижевник. За исцрпно решење овог питања потребно би било потпуно исцрпети грађу из бечких архива, …